sábado, 8 de enero de 2011

Quadre comparatiu Empirisme vs. RacionalismeEMPIRISME

És la tendència filosòfica que considera la experiència com a criteri o norma de veritat en el coneixement. Quan parlem d’experiència ens referim més a la experiència sensible o conjunt de percepcions.
Anomenem empirista a tota teoria filosòfica que considera els sentits com a facultat cognoscitiva adequada per al adquiriment del coneixement.

CARACTERÍSTIQUES
 • El origen està en els sentits.
 • Rebutja les idees innates.
 • La experiència es el criteri de validesa i el límit del coneixement.
 • El mètode que  utilitza el empirisme es el inductiu i accepta la deducció sols per a la lògica i les matemàtiques
 • Agafa com a model  la ciència natural.
 • Nega la intuïció intel·lectual acceptant sols la intuïció sensible.
 • Es recolza en ideals ètics i polítics de la il·lustració.RACIONALISME

És la tendència filosòfica que considera que la realitat està governada per un principi intel·ligible al qual la raó pot accedir.
Defensava que sols per mitjà de la raó es podien descobrir certes  veritats universals, evidents en sí, de les que es possible deduir la resta de continguts de la filosofia i de les ciències.

CARACTERÍSTIQUES
 • Identifica la raó amb el pensament i a través d’ ella es pot arribar a veritats absolutes.
 • Innatisme, és a dir, el coneixement no ve donat per l’experiència, sinó que ja nasquem amb ell.
 • L’experiència sols ajuda a arribar a la veritat, que ja és innata.
 • El mètode que utilitza és el deductiu.
 • Agafa com a model la ciència matemàtica.
 • Lluita contra l’escepticisme.
 • Es recolza en la matemàtica i la geometria.

EMPIRISME


Es la tendència filosòfica que considera la experiència com a criteri o norma de veritat en el coneixement. Quan parlem d’experiència ens referim més a la experiència sensible o conjunt de percepcions.
Anomenem empirista a tota teoria filosòfica que considera els sentits com a facultat cognoscitiva adequada per al adquiriment del coneixement.

CARACTERÍSTIQUES

• El origen està en els sentits.
• Rebutja les idees innates.
• La experiència es el criteri de validesa i el límit del coneixement.
• El mètode que utilitza el empirisme es el inductiu i accepta la deducció sols per a la lògica i les matemàtiques
• Agafa com a model la ciència natural.
• Nega la intuïció intel•lectual acceptant sols la intuïció sensible.
• Es recolza en ideals ètics i polítics de la il•lustració.


RACIONALISME


És la tendència filosòfica que considera que la realitat està governada per un principi intel•ligible al qual la raó pot accedir.
Defensava que sols per mitjà de la raó es podien descobrir certes veritats universals, evidents en sí, de les que es possible deduir la resta de continguts de la filosofia i de les ciències.


CARACTERÍSTIQUES

• Identifica la raó amb el pensament i a través d’ ella es pot arribar a veritats absolutes.
• Innatisme, és a dir, el coneixement no ve donat per l’experiència, sinó que ja nasquem amb ell.
• L’experiència sols ajuda a arribar a la veritat, que ja és innata.
• El mètode que utilitza és el deductiu.
• Agafa com a model la ciència matemàtica.
• Lluita contra l’escepticisme.
• Es recolza en la matemàtica i la geometria.

1 comentario: